Waar geldt opkoopbescherming?
Vanaf  15 juni  2024  geldt  opkoopbescherming in  de wijken  Benedenstad,  Gildenwijk  inclusief  Schelluinsestraat  en Stalkaarsen.

Welke woningen worden beschermd tegen opkoop?

De gemeente  hanteert  als bovengrens  woningen met  een WOZ-waarde  tot en met € 435.000.  Dit  is de NHG-grens 2024  en deze bovengrens wordt jaarlijks aangepast.  Deze woningen  vallen  onder  de opkoopbescherming  als de woning na 11 juni  2024  is verkocht  vrij  van  verhuur.  Dit  houdt  in  dat  de woning op het moment  van overdracht  bij  de notaris  niet of korter  dan zes maanden  werd verhuurd.

Duur opkoopbescherming
De eerste  vier jaar na de overdracht  van de woning  bij  de notaris  mag de woning  niet worden verhuurd.

Uitzonderingsgevallen
Met  opkoopbescherming  mag een woning alleen  nog worden  verhuurd  in  uitzonderingsgevallen.  De belangrijkste  uitzonderingen  op opkoopbescherming  zijn:

1. Een  koper-eigenaar mag een woning wel  verhuren  aan naaste  familie  en aanverwanten, bijvoorbeeld  ouders,  kinderen  en hun partners,  broers,  zussen,  kleinkinderen en grootouders.
2.    Woonruimte  die een kadastrale  eenheid  vormt met een winkel,  kantoor of bedrijfsruimte.
3.    Tijdelijke verhuur is toegestaan,  nadat de eigenaar  er zelf tenminste twaalf maanden  heeft gewoond.  Bijvoorbeeld omdat de eigenaar  lang op reis gaat.  De tijdelijke verhuur mag  niet langer  dan twaalf  maanden  duren  en mag  niet voor toeristische  verhuur zijn.

De Huisvestingsverordening  gemeente  Gorinchem  2024  bevat naast  deze drie  (landelijke) uitzonderingen  nog enkele  lokale  uitzonderingsgevallen  waarin  een verhuurvergunning kan worden verleend.

De gemeente  gaat  data  gestuurde  controles  uitvoeren.  Kopers die zich niet  houden  aan de regels, riskeren  een boete  tot € 25.750,--  Daarnaast  kan de gemeente  een last  onder  dwangsom opleggen om de verhuur te beëindigen

Er is nog geen nieuws. Ga naar uw CMS en voeg nieuwsitems toe.

Uitgelicht aanbod

Onze nieuwste woningen in beeld

Bekijk ons volledige aanbod